Badanie metodą wielospektralną pozwala dzięki wykonaniu specjalnych pomiarów z drona uzyskać dokładne wyniki analizy bez wjazdu na pole sprzętem pobierającym próbki.

Kategorie: Ciekawostki