Program czyste powietrze

Potrzebujesz pomocy
w wypełnieniu wniosku o datację?

Przejdź na tanią i ekologiczną energię z dofinansowaniem!

Dofinansowanie termomodernizacji Twojego domu!

Program czyste powietrze

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W sytuacji, gdy obiekt mieszkalny ma kilku właścicieli wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na przystąpienie do programu od każdego z współwłaścicieli budynku.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

program czyste powietrze

Na co można otrzymać środki?

Dofinansowanie  obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym:

  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • montaż i zakup kolektorów słonecznych.
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Program czyste powietrze

Ile można otrzymać?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Podstawowy poziom finansowania – mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
Podwyższony poziom finansowania – mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota zwrotu poniesionych kosztów na działania zgodne z zasadami programu wynosi 53 tys. zł. Jeśli poniesione koszty inwestycji będą większe, to można się starać dodatkowo o dofinansowanie w formie pożyczki.
Ustalono także minimalną wartość inwestycji – na poziomie 7 tys. zł.
Określono również tzw. maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych dla dokumentacji, prac termomodernizacyjnych oraz zakupu i montażu urządzeń www.czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/.
Jeśli chcesz obliczyć dotację dla swojego domu, możesz skorzystać z kalkulatora dotacji: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Program czyste powietrze

Jak wygląda nabór wniosków do programu?

Nabór wniosków ma być prowadzony w tzw. trybie ciągłym. To oznacza, że przyjmowane wnioski będą na bieżąco rozpatrywane. Dokumenty będą przyjmowane oraz oceniane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski są przyjmowane od 19.09.2018 roku do 31.12.2027 roku.

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

1. Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są  w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie „gov.pl”.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis „gov.pl”.

Oczywiście, chętnie pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich formalności!

Dlaczego MY?

Nasz system

Dobrze zaizolowany dom i dopasowany system ogrzewania obniżą koszty eksploatacji Twojego domu do minimum!

Dlaczego My?

Nasi dostawcy

Budujemy tylko z najlepszych materiałów i podzespołów od nawiększych światowych producentów .

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA
STACJE ŁADOWANIA
EKOIZOLACJE24.pl

Obszar naszego działania

Działamy na terenie
całej Polski!

Interesuje Cię fotowoltaika, pompy ciepła lub folie grzewcze? Działamy nie tylko na terenie miejscowości: Konin, Ślesin, Słupca, Rychwał, Golina, Kleczew, Kramsk, Licheń, Powidz, Sompolno, Kalisz, Poznań, Płock. Obszarem naszego działania jest cała Polska. Instalacje fotowoltaiczne to nasza specjalność! Dołącz do słonecznej rewolucji i przestań przepłacać za prąd!