audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny!

Ekspertyza wykonana kamerą termowizyjną powinna być przeprowadzona na etapie sporządzania audytu energetycznego!

Audyt energetyczny

Co powinien określać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny zawiera opis wytycznych do wykonania termomodernizacji budynku, dzięki której zmniejszymy zużycie energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Kto i kiedy powinien go zrobić?

Ogólne zasady termomodernizacji budynków są znane, ale dla każdego konkretnego budynku trzeba je indywidualnie określić. Co w danym przypadku należy wykonać oraz ocenić, czy to się opłaca. Budynki różnią się usytuowaniem w terenie, wielkością, kształtem, rodzajem zastosowanych materiałów i innymi cechami. Dodatkowo po latach użytkowania mają różne usterki jak na przykład spękania, odpryski, zawilgocenia itp. Dlatego każdy trzeba zbadać i dobrać dla niego optymalny sposób termomodernizacji.

  • Jaki jest aktualny stan techniczny budynku i jakie są koszty energii.
  • Co warto w budynku zmienić lub zmodernizować, żeby istniejący stan poprawić i zmniejszyć koszty eksploatacji.
  • Jakie rozwiązania techniczne zastosować.
  • Koszty i oszczędności wynikające z termomodernizacji.
  • Metody finansowania np. środki własne, kredyt, dotacje (programy NFOŚiGW, regionalne, samorządowe).

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny krok po kroku:

  • Wykonawca audytu (audytor) musi zapoznać się z dokumentacją budynku (jeśli istnieje), aby wiedzieć, z jakich materiałów wykonane są poszczególne elementy budynku. Następnie musi go dokładnie obejrzeć i ocenić stan ścian, dachu, okien i innych elementów. Powinien też zidentyfikować wszystkie usterki, ewentualne utrudnienia w prowadzeniu prac modernizacyjnych, jak na przykład obecność przybudówek, tarasów, skarp. Audytor ocenia jednocześnie system ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody. Bada również możliwości zastosowania innego systemu zaopatrzenia w ciepło, na przykład zmianę kotła, stosowanego paliwa lub przyłączenia budynku do sieci grzewczej. Analizuje także możliwość i celowość wykorzystania paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła i innych rozwiązań (np. mat grzewczych).
  • Oprócz danych z udostępnionych dokumentów audytor wykonuje własne pomiary i obserwacje, w tym dotyczące izolacyjności termicznej przegród.
  • Audytorowi właściciel budynku przekazuje informacje o ponoszonych aktualnie kosztach zużywanej energii lub paliwa, a także uwagi i zastrzeżenia dotyczące modernizacji. Ważne jest też zaplanowanie finansowania inwestycji. Czy będziemy korzystać z dotacji lub kredytów w ramach programów wspierania termomodernizacji? Ile przeznaczymy na inwestycję środków własnych?
  • Następnie audytor ustala, co trzeba zrobić, aby w jak najbardziej racjonalny sposób wprowadzić ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zużycie energii w budynku. Określa więc rodzaj robót, materiały, które należy zastosować, a także potrzebne zmiany w instalacjach. Zakres planowanych prac powinien zmieścić się w zakładanym budżecie.

Darmowe ogrzewanie słoneczne!

Sprawdź, jak możesz ogrzewać swój dom za darmo, łącząc system grzewczy z fotowoltaiką.

Audyt energetyczny

Kto może być audytorem energetycznym?

Przepisy prawa nie określą, kto może opracować audyt. Jest wielu specjalistów i wiele firm, które to oferują. Warto wykonanie audytu powierzyć specjaliście lub firmie, o których wiemy, że mają doświadczenie i wykonują pracę dobrze i terminowo.

Poszukiwanie audytora może ułatwić lista rekomendowanych audytorów publikowana przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (www.zae.org.pl) lub lista audytorów autoryzowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA (www.kape.gov.pl). Przepisy, które określają szczegółowe wymagania dotyczące opracowania audytu zawarte są w Dzienniku Ustaw nr 43/2009, poz. 346 ze zmianami w dzienniku z 2015, poz. 1606.

Audyt energetyczny

Co zawiera audyt energetyczny?

Dla oceny efektów konkretnych ulepszeń audytor musi wykonać obliczenia zapotrzebowania energii cieplnej w sytuacji, jaka będzie po ich wykonaniu. Do tego wykorzystuje się dane techniczne budynku: wartości izolacyjne ścian, dachów i okien, dane dotyczące wentylacji i ciepłej wody oraz instalacji CO. Obliczenia uwzględniają także dane klimatyczne dla lokalizacji budynku (średnie z kilkudziesięciu lat temperatury powietrza i wartości promieniowania słonecznego). Dane te są publikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla wielu punktów na terenie kraju. W obliczeniach trzeba określić ilość ciepła, które przenika przez ściany, dachy i okna, ciepła potrzebnego do ogrzania powietrza oraz tzw. straty ciepła. Uwzględnia się też zyski ciepła, czyli ciepło z promieniowania słonecznego wpadające przez okna oraz ciepło, które wytwarzają ludzie i urządzenia.

Bardzo precyzyjnie wrażliwe elementy budynku, które generują największe straty ciepła, można zlokalizować dzięki kamerze termowizyjnej. Na zdjęciach z takiej kamery widać, w miejscach zaznaczonych kolorami ciepłymi, którędy ciepło ucieka nam z budynku.
Na podstawie takiej analizy audytor określa i porównuje obecne koszty, oraz te jakie będą po wykonaniu ulepszeń i termomodernizacji. W ten sposób określa się oszczędności jakie przyniesie inwestycja.

Następnie oblicza się koszt robót, które będzie trzeba wykonać, a porównując te koszty z oszczędnościami, ocenia się opłacalność termomodernizacji. Wyliczony okres zwrotu inwestycji określa, w ciągu ilu lat, dzięki uzyskanym oszczędnościom, zwrócą się poniesione koszty.
Wynikiem tych wszystkich badań i obliczeń jest dokument z audytu energetycznego. Podaje się w nim opis budynku i opis ulepszeń, które powinny być wykonane wraz z ich kosztem oraz wykazem robót. Dodatkowo może być opisana forma finansowania. Czy inwestycja będzie w całości realizowana ze środków własnych właściciela, czy też przewidziano uzyskanie dotacji, pożyczki czy kredytu.

Ubieganie się o wsparcie finansowe przedsięwzięcia może wymagać opracowania audytu energetycznego w szczególnej formie zgodnie z wymaganiami danego programu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Audyt energetyczny

Audyt czy może uproszczona analiza energetyczna?

Sporządzenie audytu trzeba zlecić osobie uprawnionej, natomiast analizę energetyczną można wykonać samodzielnie lub wspierając się naszą fachową poradą. Dzięki kamerze termowizyjnej szybko zlokalizujemy najbardziej wrażliwe punkty i pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie dla Twojego domu. Dla obliczenia szacunkowych kosztów ogrzewania budynku może posłużyć przyjazny kalkulator zamieszczony na stronie: www.cieplowlasciwie.pl.

Dlaczego MY?

Nasz system

Dobrze zaizolowany dom i dopasowany system ogrzewania obniżą koszty eksploatacji Twojego domu do minimum!

Dlaczego My?

Nasi dostawcy

Budujemy tylko z najlepszych materiałów i podzespołów od nawiększych światowych producentów .

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA
STACJE ŁADOWANIA
TERMOMODERNIZACJA

Obszar naszego działania

Działamy na terenie
całej Polski!

Interesuje Cię fotowoltaika, pompy ciepła lub folie grzewcze? Działamy nie tylko na terenie miejscowości: Konin, Ślesin, Rzgów, Rychwał, Golina, Kleczew, Kramsk, Licheń, Mikorzyn, Powidz, Sompolno, Kalisz, Poznań. Obszarem naszego działania jest cała Polska. Instalacje fotowoltaiczne to nasza specjalność! Dołącz do słonecznej rewolucji i przestań przepłacać za prąd!